Hizmetlerimiz • PLC ve SCADA Sistemleri Tasarımı

  • MCC ve PLC panolarının imalatı,
  • Otomasyon yazılımları geliştirilmesi,
  • PLC, MCC pano tasarımı, imalatı, test ve montajı,
  • Otomasyon sistemleri, test , montaj ve devreye alınması,
  • Enerji SCADA Uygulamaları kapsamında sistemde yer alan Trafo, Generatör, UPS, AG dağıtım panosu, OG dağıtım hücresi, baralar ile ilgili sinyaller ve elektriksel parametreler (akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, enerji, harmonik,..) izlenmesi,
  • Elektrik enerjisinin üretildiği, iletildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği tüm elektrik tesislerinde, dağıtım ve iletim sisteminin kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemlerinin kurulması,
  • Geniş alana dağılmış enerji sistemlerini tek SCADA altında toplamak için RTU (Remote Terminal Unit) tabanlı sistemlerin kurulması.
  • Haberleşme için standart haberleşme kablolarının yanısıra, arazi koşullarına göre fiber optik kablolar ve RF modemlerin de kullanılması.
  • Şebekeye paralel çalıştırılan generatör sistemlerinde, generatör setlerinin yükü tam olarak karşılayamadığı durumlarda yaşanan şebeke kesintilerinde fazla yükleri yaklaşık 150 ms gibi bir süre içinde devreden çıkartılması,
  • Dizel generatörlerin birbirleriyle ya da şebekeyle paralel çalışabilmesi için senkronizasyon sistemlerin kurulması. Woodward ürünleri ile donatılmış sistemleri PLC ile otomatize edilmesi ve SCADA ile kullanıcıya ulaştırılması,
  • Otomasyon konusunda danışmanlık ve mühendislik hizmetleri


  Alçı Fabrikası Otomasyonu

  Alçı Fabrikalarında Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri üretmekle birlikte aşağıda bulunan Lokal çözümleri de sunulmaktadır:
  • Mobil Kırma Ünitesi
  • Fabrika Kırma Eleme Ünitesi
  • Kalsinasyon Ünitesi
  • Öğütme ve Ayrıştırma Ünitesi
  • Stoklama Ünitesi
  • Kuru Karışım Ünitesi
  • Perlit Genleştirme Ünitesi
  • İnce Kalsit Besleme Ünitesi
  • Söndürülmüş Kireç Besleme Ünitesi
  • Kaba Kalsit Öğütme ve Besleme Ünitesi
  • Kaba Hat Otomatik Kimyasal Dozajlama Ünitesi
  • İnce Hat Otomatik Kimyasal Dozajlama Ünitesi
  • Basınçlı Hava Ünitesi

  Kurduğumuz sistemlerin müşterilerimize yaptığı katkıları sıralamak istersek:
  • Proses sürekliliği ve bundan kaynaklanan elektrik enerjisi, hammadde, işgücü vb. kazanımları
  • Fire azalması ve ürün kalite artışı sayesinde öğütme maliyetlerinde azalış
  • Üretim aşamalarının kolay izlenebilirliği
  • Verinin bilgiye dönüştürülebilmesi sayesinde sorunların önceden görülüp çözülebilmesi
  • Proses raporlarının doğru ve kolay alınabilmesi

  Projenin Tasarımı ve Geliştirilmesi
  Öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ile bu ihtiyaçlar için kaliteli optimum maliyetli çözümler üreterek bu çözümlerin projelendirilip detaylandırılması ile çıkabilecek sorunlar daha proje aşamasında bertaraf edilmektedir. Malzeme Temini ve Lojistik Yönetimi
  Proses açısından en verimli olabilecek ekonomik çözümleri ile sunabilmek için kaliteyi de barındıran Siemens, Phoenix Contact, Lapp Kablo gibi üniversal markalar kullanarak malzeme temini ve lojistik yönetimini gerçekleştirmektedir. Pano İmalatı ve Projelendirme
  Elektrik ve Otomasyon sisteminde kullanılacak
  • Ana Dağıtım Panoları,
  • Kompanzasyon panoları,
  • MCC Panoları,
  • PLC/DCS Panoları,
  • RIO/ RTU Panoları,
  • DDC Panoları
  Tüm Panolar projenin uygulanacağı yer ve ortam şartlarına uygun olarak tasarlanıp E-Plan programında projelendirilmesi bünyemizde yapılmaktadır.

  Yazılım Geliştirme ve Entegrasyonu
  Firmamız SIEMENS STEP7, PCS7, WİN CC, TIA PORTAL, SIMOTION SCOUT yazılımları kullanarak sorunsuz yazılım çözümleri sunmaktadır.

  Saha Enstrümantasyonunun Temini ve Kalibrasyonlarının Yapılması
  Saha enstrümanlarının prosesteki yerlerinin ve niteliklerinin saptanması ve temini firmamız tarafından yapılmaktadır.

  Montaj ve Devreye Alma
  Her biri kendi alanında uzman elamanlarımızdan oluşan montaj ve devreye alma ekibimiz, projelerin en kısa sürede sorunsuz şekilde montajını ve deveye alınmasını gerçekleştirerek müşterilerinin biran önce üretime başlayabilmelerini olanağı kılmaktadır.


  Atık Su Otomasyonu

  Arıtma işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:
  Kimyasal Arıtma: Atık Su çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.
  Biyolojik Arıtma: Evsel veya endüstriyel Atık Suların çeşitli bakteriler yardımı ile ve paket arıtmanın atıkları biyolojik olarak parçalaması ile gerçekleşir.
  Fiziksel Arıtma: hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak Atık Suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

  Atık Su Arıtma Tesislerinde Anahtar Teslimi Otomasyon ve Elektrik Çözümleri üretmekle birlikte aşağıda bulunan Lokal çözümleri de sunmaktadır:
  • Izgara (ince veya kaba),
  • Ön Çökeltim Havuzu,
  • Kimyasal,
  • Öğütme ve Ayrıştırma Ünitesi,
  • Biyolojik Arıtma Üniteleri,
  • Kuru Karışım Ünitesi
  • Son Çökeltim Havuzu,
  • Dezenfeksiyon Ünitesi
  Kurduğumuz sistemlerin müşterilerimize yaptığı katkıları sıralamak istersek:
  • Proses sürekliliği ve bundan kaynaklanan elektrik enerjisi, hammadde, işgücü vb. kazanımları
  • Fire azalması ve ürün kalite artışı sayesinde öğütme maliyetlerinde azalış
  • Üretim aşamalarının kolay izlenebilirliği
  • Verinin bilgiye dönüştürülebilmesi sayesinde sorunların önceden görülüp çözülebilmesi
  • Proses raporlarının doğru ve kolay alınabilmesi

  Projenin Tasarımı ve Geliştirilmesi
  Öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ile bu ihtiyaçlar için kaliteli optimum maliyetli çözümler üreterek bu çözümlerin projelendirilip detaylandırılması ile çıkabilecek sorunlar daha proje aşamasında bertaraf edilmektedir.

  Malzeme Temini ve Lojistik Yönetimi
  Proses açısından en verimli olabilecek ekonomik çözümleri ile sunabilmek için kaliteyi de barındıran Siemens, Phoenix Contact, Lapp Kablo gibi üniversal markalar kullanarak malzeme temini ve lojistik yönetimini gerçekleştirmektedir.

  Pano İmalatı ve Projelendirme
  Elektrik ve Otomasyon sisteminde kullanılacak
  • Ana Dağıtım Panoları,
  • Kompanzasyon panoları,
  • MCC Panoları,
  • PLC/DCS Panoları,
  • RIO/ RTU Panoları,
  • DDC Panoları
  Tüm Panolar projenin uygulanacağı yer ve ortam şartlarına uygun olarak tasarlanıp E-Plan programında projelendirilmesi bünyemizde yapılmaktadır.

  Yazılım Geliştirme ve Entegrasyonu
  Firmamız SIEMENS STEP7, PCS7, WİN CC, TIA PORTAL, SIMOTION SCOUT yazılımları kullanarak sorunsuz yazılım çözümleri sunmaktadır.

  Saha Enstrümantasyonunun Temini ve Kalibrasyonlarının Yapılması
  Saha enstrümanlarının prosesteki yerlerinin ve niteliklerinin saptanması ve temini firmamız tarafından yapılmaktadır.

  Montaj ve Devreye Alma
  Her biri kendi alanında uzman elamanlarımızdan oluşan montaj ve devreye alma ekibimiz, projelerin en kısa sürede sorunsuz şekilde montajını ve deveye alınmasını gerçekleştirerek müşterilerinin biran önce üretime başlayabilmelerini olanağı kılmaktadır.


  İçme Suyu Otomasyonu

  İçme Suyu Arıtma Sistemleri Otomasyonunun Sağlayacağı Tasaruflar:
  • İnsan gücü,
  • Araç,
  • Kimyasal,
  • Zaman,
  • Su,
  • Elektrik
  İçme suyu arıtma tesislerinin; modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi ancak tüm Prosesin Otomasyon sistemine entegre edilebilmesi ile mümkün olacaktır.
  Tüm Prosesler gibi içme suyu arıtma tesislerindeki temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak Otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir.

  Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz:
  • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
  • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
  • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
  • MCC (Motor Control Center) Panoları,
  • Piyano Panolar (Aker Panolar),
  • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
  • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
  • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
  • Aydınlatma Sistemleri,
  • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb..

  Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Sistek bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır. İçmesuyu Arıtma Prosesinde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız:
  • Giriş ve Ön Klorlama Ünitesi,
  • Hızlı Karıştırma Ünitesi,
  • Yavaş Karıştırma Ünitesi,
  • Çökeltme Tankları,
  • Hızlı Kum Filtreleri,
  • Klor Temas Tankı ve Temiz Su Deposu,
  • Kimya Ünitesi,
  • Klorlama Ünitesi,
  • By-Pass Ünitesi,
  • MCC (Motor Kontrol) Panoları,
  • PLC Panoları,
  • Scada Sistemleri


  Kablosuz Otomasyon Sitemleri

  • Yenilenebilir enerji kaynakları için çözümler,
  • Personel ve araç takip sistemi,
  • Ağ erişimi, veri tabanı bilgisi ve SCADA Otomasyonu,
  • Telsiz sistemi üzerinden sabit veya cep telefonu bağlantısı,
  • Akıllı operatör ara yüzü,
  • Genel ve lokal anons,
  • Parametrik alarm uygulamaları,
  • Birden fazla noktanın ses, görüntü ve data transferinin tek merkezden kontrolü.


  Makine Otomasyonu

  Makinelerin Otomasyonunda makine, insan gücü yerine geçerken kendi işini yine kendisi kontrol etmekte ve hataları düzeltmektedir. Üretim miktarı ve kalitesi otomasyon sisteminin sağlamış olduğu avantajlar doğrultusunda artmaktadır. • Proses otomasyonu,
  • Güç tedarik ve dağıtımını sağlamak,
  • Motorların kontrolü ve koruması,
  • Cisimlerin, şekillerin ve renklerin algılanması,
  • Yük üzerindeki baskının ve hareketin kontrolü,
  • Operatörlerin korunması ve makinelerin güvenle durdurulması,
  • İzleme ve makineler arası iletişim,
  • Motion kontrol.


  Çimento Fabrikası Otomasyonu

  Çimento Proseslerin modern ve enerji verimliliği yüksek günümüz standartlarına ulaşabilmesi insan inisiyatifinin sıfıra indirgenerek maksimum üretime ulaşmasıyla sağlanacaktır. Buda ancak tum sistemin otomasyona alınmasıyla mumkun olabilmektedir.
  Doğru Üretim; maksimum verimlilik, kolay ürün takibi, uzun vadede ucuz işçilik, proses kontrolünde ancak teknoloji kullanarak ve insan inisiyatifi olmaksızın yapılabilmektedir. Tüm Prosesler gibi çimento fabrikalarında da temel esas sistemdeki her türlü çalışma, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, doğru değerlendirmek ve bu sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasından geçmektedir. Bu da ancak otomasyon sistemiyle mümkün olabilmektedir.

  Komple Anahtar Teslimi Çözümlerimiz:

  • O.G. (Orta Gerilim) Şalt tesisleri ve kesicileri,
  • A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
  • Kompanzasyon panoları ve harmonik filtrasyonu,
  • MCC (Motor Control Center) Panoları,
  • PLC/RTU sistemlerinin kurulması mühendislik hizmetleri,
  • SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
  • Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
  • Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb..

  Gelişen bilişim, elektrik, elektronik teknolojisi ile birlikte otomasyon ve elektrik sektöründe kullanılan ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Sistek bu teknolojik yarışta sektöründe lider Siemens partnerliği ile otomasyon çözümleri sunmaktadır.
  Ayrıca müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre Prosesinde komple anahtar teslimi otomasyon çözümleri üretmekle birlikte lokal çözümlerde sunmaktayız, bunlara örnek verecek olursak:
  • Hammadde Hazırlama Ünitesi (Kırma ve Stoklama), (Quarry),
  • Ön Homojenize Ünitesi (Preblending),
  • Farin değirmeni ünitesi (Proportioning,Blending,Grinding),
  • Kömür Değirmeni Ünitesi,
  • Fırın Ünitesi,
  • Klinker soğuma ve nakil ünitesi, (Preheater Tower),
  • Çimento Değirmeni Ünitesi, (Kiln,Clinker Cooler,Finish Grinding),
  • Paketleme Ünitesi, (Bagging and Shipping),
  • Filtre Şoklama Üniteleri,
  • Tromel Kurutucu Ünitesi,
  • Mixing Tesisi,
  • Kül Sepere Tesisi,
  • Elektrofiltre Ünitesi,
  • Bacagazı Otomasyonu,
  • PLC Panoları,
  • Scada Sistemleri.

  Ayrıca çimento fabrikalarında büyük önem arz eden makineler için de anahtar teslimi çözümlerimiz:>

  • Dozaj Bant ,
  • Bant Kantarları,
  • Tartım Üniteleri,
  • Çarpma Plakalı Kantarları,
  • Tam Otomatik Dönel Paketleme Makineleri.


  HES-Hidro Elektrik Santrali Otomasyonu

  Ürettiğimiz hidroelektrik santral çözümlerinde güncel teknolojiyi ve ürünleri kullanmaktayız. Kullandığımız donanım ve yazılımlar ile; santral güvenliğini üst düzeyde tutacak, santralin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirme yapmaktayız.

  Hidroelektrik Santrallerde (HES) Otomasyon Sistemlerinin Kapsamı:
  • Su seviyesi kontrolü,
  • Intake gate kontrolünün sağlanması,
  • Türbin izleme ve kumandalarının sağlanması,
  • Exciter ve governor kontrolleri,
  • Jeneratörlerin senkronizasyonu,
  • YG,OG ve AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü,
  • Koruma röleleri ve enerji analizörlerinin izlenmesi,
  • Türbin sıcaklıklarının kontrolü,
  • Santral acil durdurma senaryolarının uygulanması,
  • Tesisin SCADA sistemi ve mimik kumanda masası üzerinden izlenerek kumanda edilmesi,
  • Türbin yağ seviyesi bilgileri,
  • Türbin soğutma suyu valfi açık/kapalı bilgisi,
  • Türbin governörü yağ seviyesi bilgileri,
  • Türbin governörü yağ basıncı bilgileri,
  • Türbin soğutma suyu valfi aç/kapa kumandası,
  • Türbin giriş valfi açık/kapalı bilgisi,
  • Bypass açık/kapalı limit swiç bilgileri,
  • Uyartım, senkronizasyon arıza bilgileri,
  • Hız bilgileri,
  • Türbin governör start/stop kumandası,
  • Türbin governörü set değerini yükselt/azalt kumandası,
  • Uyartım sistemi çalışma ve arıza bilgileri,
  • Kumanda çıkışı.

  İç İhtiyaç ve Yardımcı Sistemlerin İzlenmesi ve Kumandası (110V DC, 24V DC, AG Sistemler)
  • İç ihtiyaç ve yardımcı çalışma ve arıza bilgileri,
  • AG şalterlerin durum ve arıza bilgileri,
  • Hava kompresöründen çalışıyor, genel arıza, start stop bilgileri alınmaktadır.

  Senkronizasyon Sistemleri
  Senkronizasyon sisteminde kullanılan senkronizer cihazları ile türbinlerin frekans ve gerilim düzeltmesi yapılarak, ünitelerin kendi aralarında veya şebeke ile senkron çalışması sağlanmaktadır. Senkronizasyon sistemi isteğe bağlı olarak otomatik veya manuel olarak senkron çalışma işlemini gerçekleştirmektedir.


  Özel Kontrol Uygulamaları

  Ürettiğimiz hidroelektrik santral çözümlerinde güncel teknolojiyi ve ürünleri kullanmaktayız. Kullandığımız donanım ve yazılımlar ile; santral güvenliğini üst düzeyde tutacak, santralin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirme yapmaktayız.

  Hidroelektrik Santrallerde (HES) Otomasyon Sistemlerinin Kapsamı

  • Su seviyesi kontrolü,
  • Intake gate kontrolünün sağlanması,
  • Türbin izleme ve kumandalarının sağlanması,
  • Exciter ve governor kontrolleri,
  • Jeneratörlerin senkronizasyonu,
  • YG,OG ve AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü,
  • Koruma röleleri ve enerji analizörlerinin izlenmesi,
  • Türbin sıcaklıklarının kontrolü,
  • Santral acil durdurma senaryolarının uygulanması,
  • Tesisin SCADA sistemi ve mimik kumanda masası üzerinden izlenerek kumanda edilmesi,
  • Türbin yağ seviyesi bilgileri,
  • Türbin soğutma suyu valfi açık/kapalı bilgisi,
  • Türbin governörü yağ seviyesi bilgileri,
  • Türbin governörü yağ basıncı bilgileri,
  • Türbin soğutma suyu valfi aç/kapa kumandası,
  • Türbin giriş valfi açık/kapalı bilgisi,
  • Bypass açık/kapalı limit swiç bilgileri,
  • Uyartım, senkronizasyon arıza bilgileri,
  • Hız bilgileri,
  • Türbin governör start/stop kumandası,
  • Türbin governörü set değerini yükselt/azalt kumandası,
  • Uyartım sistemi çalışma ve arıza bilgileri,
  • Kumanda çıkışı.

  İç İhtiyaç ve Yardımcı Sistemlerin İzlenmesi ve Kumandası (110V DC, 24V DC, AG Sistemler)

  • İç ihtiyaç ve yardımcı çalışma ve arıza bilgileri,
  • AG şalterlerin durum ve arıza bilgileri,
  • Hava kompresöründen çalışıyor, genel arıza, start stop bilgileri alınmaktadır.

  Senkronizasyon Sistemleri

  Senkronizasyon sisteminde kullanılan senkronizer cihazları ile türbinlerin frekans ve gerilim düzeltmesi yapılarak, ünitelerin kendi aralarında veya şebeke ile senkron çalışması sağlanmaktadır. Senkronizasyon sistemi isteğe bağlı olarak otomatik veya manuel olarak senkron çalışma işlemini gerçekleştirmektedir.